Дунаєва Тамара Альбінівна

доцент кафедри ММЕС

Народилася у 1951 році в м.Рудки Львівської обл.

Закінчила університет ім.Т.Г.Шевченко. З 1968 по 1973 навчалася в КДУ, факультет Механіко-математичний.

У 2002 р. отримала вчену ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.05.– механіка рідини, газу та плазми.
Тема дисертації «Перемішування в’язкої рідини при малих числах Рейнольдса у скінчених двовимірних областях», науковий керівник – д.ф.–м.н., професор Мелешко В.В.
Наукове звання доцента одержала в НТУУ «КПІ» в 2006 р. по кафедрі математичного моделювання економічних систем.

Читає курси:

Основні публікації

1. Aref H., Dunaeva T.A., Meleshko V.V. Chaotic Advection by Two-Dimensional Stokes Flow in Circle // International Journal of Fluid Mechanics Research. Vol. 29, No. 5. 2002. P. 525–533.
2. CHAOTIC ADVECTION IN TWO-DIMENSIONAL STOKES FLOW IN A SEMICIRCLE at low Reynolds numbers// International Journal of Fluid Mechanics Research. Vol. 29, No. 5. 2006. P. 525–533.
3. Дунаєва Т.А., Проноза Т.О. Застосування нейронних мереж у системі електронних платежів. Економічний вісник. – Київ. НТУУ «КПІ». – 2009 (6). –431-435 с.
4. Дунаева Т.А. Остапенко Е.С. Исследование эффективности применения моделей класса ARFIMA для прогнозирования процессов с долговременной памятью.–Київ. Вісник КНУДТ №2.–2010.– 178–183 с.
5. Дунаєва Т.А., Широкова О.Ю. Дослідження майбутньої динаміки оптимальної структури страхового портфеля. –Київ. Вісник КНУДТ №5. –2010. 230–234 с.

Науково-методичні досягнення: статей - 20; тез на конфенціях - 6; методичних розробок - 4, посібників-1.
e-mail: dunaeva_t@mail.ru