Фартушний Іван Дмитрович

Посада - доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи

Народився у 1976 році в селі Коритня Монастирищенського району Черкаської області.

З 1994 по 1999 навчався в Київському університеті імені Тараса Шевченка на механіко-математичному факультеті, спеціальність – математика, кваліфікація – математик, викладач.


Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень..
Посада: доцент по кафедрі математичного моделювання економічних систем, заступник декана з навчально-методичної роботи.

Тема дисертації Асимптотики обмежених розділених керувань в оптимальних параболічних періодичних крайових задачах
Напрямки наукової роботи: оптимальне керування, параболічні періодичні крайові задачі, економіко-математичне моделювання, задачі оптимізації, теорія нечітких множин.
Читає курси: економіко-математичні методи та моделі, моделювання економіки, прикладні задачі моделювання економічних процесів, математичні моделі синергетичної економіки.

Основні публікації:
1. Капустян В.Е., Фартушный И.Д. Локально ограниченное оптимальное управление для сингулярновозмущенной параболической периодической задачи // Компьютерная математика. – 2005., №3. – с. 141-152.
2. Фартушний І.Д. Сингулярно збурені параболічні періодичні задачі. Розділене оптимальне керування в критичному випадку // Зб. Праць Інституту математики НАН України. – 2006., №1, Т.3 – с. 208-215.
3. Капустян В.Е., Капустян Е.А., Фартушный И.Д. Асимптотики минимаксных оценок функционалов от решений вырожденной параболической периодической краевой задачи // Компьютерная математика. – 2007., №1. – с. 133-147.
4. Фартушний І.Д., Барсук О.А. Економіко-математичне моделювання портфеля комерційного банку // Економічний вісник НТУУ „КПІ”. – 2010., №7. – с. 274-277.
5. Фартушний І.Д., Гандабура Х.В. Економіко-математична модель стратегії розвитку ВАТ "Укртелеком" на основі нечіткої логіки // Економічний вісник НТУУ "КПІ", 2012(9). С.509-513.
6. Фартушний І.Д. Порівняння моделей оцінювання фінансового стану підприємства / І.Д. Фартушний, Ю.О. Колбасюк // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2014(11). – С. 577-581.
7. Корнєв В.П., Бондаренко Н.О., Фартушний І.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка. Обробка інформації за допомогою електронних таблиць. Навчальний посібник. Електронний засіб навчального призначення, К., 2010. – 160 с.
8. Фартушний І.Д., Капустян О.В., Сукретна А.В. Диференціальні рівняння. Навчальний посібник. К.: ВПК „Політехніка”,2011. – 128 с.
9. Охріменко М.Г., Фартушний І.Д., Кулик А.Б. Некоректно поставлені задачі та методи їх розв’язування: Підручник (Гриф надано МОН України. Лист №1/11-10434 від 08.07.2014 р.)
10. Фартушний І.Д., Охріменко М.Г., Дзюбан І.Ю. Курс дослідження операцій: Навчальний посібник (Гриф надано МОН України. Лист №1/11-10435 від 08.07.2014 р.)
11. Горбань Н.В., Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В., Фартушний І.Д. Диференціальні рівняння: теорія та застосування. Навчальний посібник (Гриф надано МОН України. Лист №1/11-8442 від 03.06.2014 р.)
Науково-методичні досягнення: 1 підручник, 6 посібників, 7 методичних вказівок, 24 статті.
На кафедрі ММЕС працює з 2004 року
e-mail: nhtyth@mail.ru, i.fartushny@kpi.ua