Стець Олена Вікторівна

доцент кафедри ММЕС

Народилася у 1973 році в м.Чернівці.
Закінчила Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича.
З 1989 по 1994 навчалася в ЧНУ, факультет Фізичний.
У 2002 році захистила кандидатську дисертацію.Отримала вчену ступінь кандидата фіз.-мат.наук.
Тема дисертації «Фізичні властивості шарів селеніду кадмію,отриманих методом твердофазного заміщення» (спец. 01.04.07.– фізика твердого тіла)

Доцент комп’ютерних систем і мереж
Напрямки наукової роботи: моделі та інформаційні технології в економіці.
Читає курси:
Останні публікації:

Науково-методичні досягнення: статей - 34; тез на конфенціях - 14; методичних розробок - 3, посібників-1.

На кафедрі ММЕС працює з 2003 року

e-mail: alen519@bigmir.net