Жуковська Ольга Анатоліївна, доцент

Народилась у 1971 році в м. Києві
Закінчила у 1994 році київський національний університет ім. Т.Шевченка, фізичний факультет, спеціальність: фізика
У 2006 році отримала вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук
Тема кандидатської дисертації: “Інтервальні моделі прийняття колективних рішень в умовах ризику”

Напрямки наукової роботи:

- інтервальний аналіз - економіко-математичні моделі в умовах інтервальної невизначеності
- прийняття колективних рішень в умовах ризику

Читає дисципліни:

- лінійна алгебра та аналітична геометрія
- економіко-математичне моделювання
- комп’ютерні технології в офісі
- аналіз економічних ситуацій в умовах невизначеності
- інтелектуальні системи прийняття рішень в економіці

Навчальні посібники

1. Охріменко М.Г., Жуковська О.А., Купка О.О. Методи розв’язування некоректно поставлених задач. Навчальний посібник – Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 166 с.
2. Жуковська О.А. Основи інтервального аналізу. Навчальний посібник з грифом МОН України. Лист № 1/11-4072 від 12.06.2009 р. – Київ: Освіта України, 2009. – 133 с.

Основні публікації:

1. Жуковська О.А., Новицький В.В. Прямий метод обчислення добутку інтервалів у формі центр-радіус // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2003. – №1. – С. 138–144.
2. Жуковська О.А. Метод обчислення добутку спрямованих інтервалів у формі центр-радіус в розширеному інтервальному просторі // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2003. – № 6. – С. 144–149.
3. Жуковська О.А. Исследование процедуры возведения в целую положительную степень направленного интервала в форме центр-радиус // Вопросы аналитической механики и ее применения. – К.: Ін-т математики НАН України. – 2004. – Т.1, №2. – С. 69–76. 4. Жуковская О.А., Файнзильберг Л.С. Интервальное обобщение байесовской модели принятия коллективного решения в конфликтных ситуациях // Кибернетика и системный анализ. – 2005. – №3. – С. 133–144.
5. Жуковская О.А., Файнзильберг Л.С. Формальная оценка квалификации эксперта на основе байесовской модели и методов интервального анализа // Проблемы управления и информатики. – 2005. – №3. – С. 103–115. 6. Жуковская О.А. Исследование нестандартных интервальных арифметических операций // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2005. – №2. – С. 106–116.
7. Жуковська О.А. Формальная модель оценки ёмкости рынка в условиях интервальной неопределенности Журнал «Управляющие системы и машины». – 2008. – № 5 – С. 88–92.
8. Файнзільберг Л.С., Жуковська О.А. Интервальная модель принятия решений коллективом независимых экспертов // Журнал «Управляющие системы и машины». – 2007. – № 4 – С. 74–80.
9. Жуковская О.А.Формальная модель оценки ёмкости рынка в условиях интервальной неопределенности // Журнал «Управляющие системы и машины». – 2008. – № 5 – С. 88–92.
10. Жуковська О.А. Дослідження інтервальних арифметичних операцій в класичному та розширеному просторах // Сучасні проблеми аналітичної механіки. – Зб. праць Ін-ту математики НАН України, 2008. – С. 85–110.
11. Жуковська О.А. Г.А. Глушаускене, Л.С. Файнзільберг Дослідження властивостей модифікованої оцінки дисперсії випадкової величини за вибіркою незалежних спостережень // Журнал “Наукові вісті НТУУ “КПІ”.– 2008. – № 4. – С. 139–145.
Науково-методичні досягнення: 25 статей, 4 тез, 2 посібника.
e-mail: zhukovskaya@voliacable