ДРУГА ОСВІТА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

«Економічна кібернетика» - це теоретичні знання про функціонування економічних об’єктів, моделювання виробничо-економічних явищ, прийняття рішень у складних економічних системах, комп’ютерізація процесів по організації виробництва та керування ними.

В умовах складних процесів, що характеризують сучасну економіку України, ринок праці вимагає від фахівців різних кваліфікацій здатностей аналізувати процеси у сфері різних секторів економіки, зокрема: виробництво, фінанси, банківський бізнес, державне управління та ін. Одним із потужних інструментів аналізу економіки є математичне моделювання. Вміння складати адекватні моделі та приймати на їх основі ефективні науково-обгрунтовані економічні рішення – задача економістів спеціальності «Економічна кібернетика». Вони володіють сучасними методами збору інформації, формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій; управління економічними об’єктами в умовах невизначеності.

Такі вміння та навички можна отримати при навчанні за спеціальністю «Економічна кібернетика» на кафедрі математичного моделювання економічних систем за формою навчання «друга вища (наступна) освіта» на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Перевагою спеціальності «Економічна кібернетика» є поєднання практичних навичок з економіко-математичного моделювання та використання сучасних програмних продуктів при дослідженні конкретних економічних об’єктів.

Економісти спеціальності «Економічна кіберенетика» отримують можливість працювати в державних органах управління, банках, фінансово-економічних та страхових структурах, на виробництві в економічних і аналітичних службах, бухгалтерії, відділах маркетингу та прогнозування.

Телефон для довідок: (044) 204-80-27
Адреса: 03056, Київ, просп.Перемоги 37, НТУУ «КПІ», факультет менеджменту та маркетингу, кафедра математичного моделювання економічних систем, корпус 7, кімн. 307 E-mail: kafedra@mses.kpi.ua
Адреса сайту: http://mses.kpi.ua