X Науково-практична конференція,
«Моделювання та прогнозування економічних процесів»
проходила 14 грудня 2016 року
на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

За матеріалами роботи конференції видана збірка тез доповідей учасників.

 

Організаторами конференції виступили НТУУ «КПІ»,
факультет менеджменту та маркетингу, кафедра математичного моделювання економічних систем. За матеріалами роботи конференції видана збірка тез доповідей учасників.
Доповідачі конференції отримали інформаційні матеріали, збірку тез (PDF)та сертифікати про участьу конференції. Робочими мовами конференції були українська, російська, англійська.

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ ВІДБУВАЛАСЯ ЗА СЕКЦІЯМИ:

1. Економетричні моделі і методи прогнозування (Керівник секції: к.ф.-м.н., доцент кафедри ММЕС Фартушний І.Д.)
2. Моделювання економічного ризику та прийняття рішень в умовах невизначеності (Керівник секції: к.ф.-м.н., доцент кафедри ММЕС Пасенченко Ю.А.)
3. Економіко-математичне моделювання та інформаційне забезпечення трансформаційних змін в економіці України (Керівник секції: к.т.н., доцент кафедри ММЕС Гальчинський Л.Ю.)
4. Інформаційні технології в моделюванні економіки (Керівник секції: к.т.н., доцент кафедри ММЕС Цеслів О.В.)

СКЛАД ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:

Капустян В.О. – голова програмного комітету, д.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри ММЕС; Фартушний І.Д.– к.ф.-м.н., доцент кафедри ММЕС Гальчинський Л.Ю. – к.т.н., доцент кафедри ММЕС Пасенченко Ю.А. – к.ф.-м.н., доцент кафедри ММЕС Цеслів О.В. – к.т.н., доцент кафедри ММЕС

Матеріали конференції Моделювання та прогнозування економічних процесів Матеріали IX Науково-практичної конференції 2015

Матеріали конференції Моделювання та прогнозування економічних процесів Матеріали X Науково-практичної конференції 2016

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Пишнограєв І.О., Лазаренко І.С., Сердюк О., Баранов М., Онипко Б., Владимирова О.
В роботі конференції прийняли участь 39 доповідачів з різних вузів України, закладів АН України. З них 3 доцента та кандидатів наук, 12 викладачів і наукових співробітників, 4 аспіранта, 23 студента. В роботі конференції приймали участь студенти старших курсів, а також студенти других та третіх курсів факультету менеджменту та маркетингу.

Наступна: XI Науково-практичнa конференція«Моделювання та прогнозування економічних процесів»відбудеться 7-9 грудня 2017 року.

Запрошуємо до участі у роботі конференції!Доц. каф. ММЕС: Пасенченко Ю.А.