XII Науково-практична конференція,
«Моделювання та прогнозування економічних процесів»
проходила 18 квітня 2018 року
на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

За матеріалами роботи конференції видана збірка тез доповідей учасників.

 

Організаторами конференції виступили НТУУ «КПІ»,
факультет менеджменту та маркетингу, кафедра математичного моделювання економічних систем. За матеріалами роботи конференції видана збірка тез доповідей учасників.
Доповідачі конференції отримали інформаційні матеріали, збірку тез (PDF)та сертифікати про участьу конференції. Робочими мовами конференції були українська, російська, англійська.


СКЛАД ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:

Капустян В.О. – голова програмного комітету, д.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри ММЕС; Фартушний І.Д.– к.ф.-м.н., доцент кафедри ММЕС Гальчинський Л.Ю. – к.т.н., доцент кафедри ММЕС

Матеріали конференції Моделювання та прогнозування економічних процесів Матеріали IX Науково-практичної конференції 2015

Матеріали конференції Моделювання та прогнозування економічних процесів Матеріали X Науково-практичної конференції 2016

Матеріали конференції Моделювання та прогнозування економічних процесів Матеріали XI Науково-практичної конференції 2018

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Пишнограєв І.О., Лазаренко І.С., Сердюк О., Баранов М., Онипко Б., Владимирова О.
В роботі конференції прийняли участь 39 доповідачів з різних вузів України, закладів АН України. З них 3 доцента та кандидатів наук, 12 викладачів і наукових співробітників, 4 аспіранта, 23 студента. В роботі конференції приймали участь студенти старших курсів, а також студенти других та третіх курсів факультету менеджменту та маркетингу.

Наступна: XI Науково-практичнa конференція«Моделювання та прогнозування економічних процесів»відбудеться 18 квітня 2019 року.