З 9 по 11 грудня 2010 року в НТУУ «КПІ» пройшла IV Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Моделювання та прогнозування економічних процесів».

Єдиний на сьогодні в Україні науковий захід присвячений математичному моделюванню економічних процесів, зокрема прогнозуванню економічного ризику у фінансовій сфері, прийняттю рішень в умовах невизначеності економічного середовища і інформаційним технологіям для використання математичних методів в економіці, вже вчетверте збирає в стінах НТУУ «КПІ» представників вищих технічних і економічних навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і бізнесу.
Традиційно організаторами конференції виступили кафедра математичного моделювання економічних систем і департамент навчально-виховної роботи НТУУ «КПІ». Цього року генеральним інформаційним партнером заходу стала «Українська технічна газета».

На урочистому відкритті голова програмного комітету, завідувач кафедри ММЕС Володимир Капустян зазначив, що подібний захід є гарним майданчиком для молодих науковців, які повинні не тільки пропонувати нові методи, а й презентувати свої дослідження, спілкуючись і взаємодіючи з колегами на засадах відкритого обговорення.

В збірці матеріалів конференції було надруковано 122 тези доповідей учасників з Національного технічного університету «КПІ», Харківського інституту банківських справ Університету банківської справи НБУ, Львівського національний університет ім. І. Франка, Київського національного університету ім. В. Гетьмана, Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Донецького національного технічного університету, Одеського державного економічного університету, Національного аерокосмічного університету ім. М. Жуковського «ХАІ», Національного університету «Києво-Могилянська Академія», Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, Запорозької державної інженерної академії, Придніпровської державної академії будівництва і архітектури, Донбаської державної машинобудівної академії, Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Державного університету інформатики та штучного інтелекту, а також іноземних колег, зокрема з Волгоградської державної молочногосподарської академії ім. Н. Верещагіна та Камської державної інженерно-економічної академії.

Для безпосередньої участі зареєструвалося 59 учасників, які презентували свої роботи за одним з чотирьох напрямків: моделювання економічного ризику та прийняття рішень в умовах невизначеності, економетричні моделі і методи прогнозування, економіко-математичне моделювання та інформаційне забезпечення трансформаційних змін в економіці України, інформаційні технології в моделюванні економіки.

Під час роботи секцій особливу цікавість викликали актуальні для посткризової економічної ситуації питання моделювання діяльності банків та прогнозування валютних курсів. Значна увага приділялась методам оцінки оптимального розподілу ресурсів на підприємствах та опису економічних процесів із використанням нейромереж.

Київський політех і надалі залишається базовим вузом конференції (його представляли трохи більше 50% учасників, з яких 20% від загальної кількості — студенти, аспіранти та викладачі кафедри ММЕС), але неможливо не відзначити факт швидкого поширення ідеології заходу за межі НТУУ і Києва. В поточному році близько третини учасників (порівняно з 25% в 2009 році) приїхали до столиці із різних куточків України. Змінюється і віковий склад учасників (в 2010 році 23% склали аспіранти та здобувачі, кандидати і доктори наук), що свідчить про підвищення загального рівня дискусій.

Маємо надію, що міжнародна конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів» і надалі продовжуватиме успішну роботу. А тому наступного року, відзначаючи свій проміжний ювілей, матиме змогу ще більше розширити коло учасників й залучити до обговорення ще більшу кількість студентів, а також провідних науковців та зацікавлених представників бізнесу.